Brunbräken

Asplenium adulterinum Milde

Svenska synonym: bergspring

Brunburkne Brun Radeløv Serpentiiniraunioinen Braungrüner Streifenfarn

Brunbräken Beskrivning. Brunbräken är en lågväxt, tuvad ormbunke med lansettlika blad som är enkelt pardelade med rundade, naggade småblad. Nedre delen av bladets mittnerv och bladskaftet är brunsvart, medan övre delen av bladets mittnerv är grön. Bladskaft och mittnerv sitter vanligen kvar under vintern. Sporangiesamlingarna är ofta ganska korta.
Brunbräken liknar den vanligare arten svartbräken (A. trichomanes), men den senare skiljs genom att bladnerven är svart ända ut i bladspetsen. Arten grönbräken (A. viride), som har liknade bladform, skiljs genom att bladen har helt grön mittnerv. Hybrider med missbildade sporer är kända mellan brunbräken och svartbräken, och mellan brunbräken och grönbräken.

Utbredning. Brunbräken är mycket sällsynt och förekommer endast på Taberg i Småland och på en plats i norra Västergötland. Den växer på berg med den basiska bergarten olivin, på klippor och avsatser. Första fynduppgift är från Taberg i Småland och publicerades 1918 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet adulterinum kommer av latinets adulterium (förfalskning) och betyder oäkta, vilket syftar på att arten ser ut som ett mellanting mellan svartbräken (A. trichomanes) och grönbräken (A. viride).

Familj: Polypodiaceae
Släkte: Asplenium

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/polypodia/asple/aspladu.html
Senaste uppdatering: 2 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg