Glansbräken

Asplenium adiantum-nigrum L.

Blankburkne Sort Radeløv Black Spleenwort Schwarzer Streifenfarn

Glansbräken Beskrivning. Glansbräken är en tämligen småväxt, vintergrön ormbunke med grenig jordstam som i spetsen är klädd av spetsiga svarta fjäll. Bladskivan är upp till tre decimeter lång, mörkgrön och något läderartad med en egenartat glansig yta. Till formen är den utdraget triangulär och två till tre gånger parflikig. Bladflikarna har killik bas och oregelbundet sågad spets. Det sköra bladskaftet är långt, ungefär lika långt som bladskivan, och vanligen svartbrunt.
Bladens form och den mörkgröna glänsande ytan ger glansbräken ett karaktäristiskt utseende som gör att den knappast kan förväxlas med andra arter.

Glansbräken Utbredning. Glansbräken är mycket sällsynt och förekommer endast i Skåne, Halland och Bohuslän. Den växer framförallt i fuktiga och skuggiga grottor nära havet, men har även påträffats i rasbranter. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades 1769 (Nordstedt 1920).

Användning. Glansbräken odlas ibland som prydnadsväxt i klippträdgårdar.

Glansbräken Etymologi. Artnamnet adiantum-nigrum kommer av det vetenskapliga namnet på ormbunkssläktet venushår (Adiantum) som betyder 'inte våt' och latinets niger (svart) och betyder ungefär 'en mörk art som inte blir våt'.

Familj: Polypodiaceae
Släkte: Asplenium

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/polypodia/asple/aspladi.html
Senaste uppdatering: 31 augusti 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg