Osmundaceae

Safsaväxter

Beskrivning. Safsaväxterna skiljer sig från övriga ormbunksliknande kärlkryptogamer genom att övre delen av bladskivan är omvandlad till sporangiesamling och genom själva sporangiernas öppningsmekanism. Hos safsaväxterna öppnas sporangierna med en liten grupp celler i toppen av sporangiet, medan de hos de egentliga ormbunksväxterna öppnas med en ring av tjockväggiga celler kring sporangiet.

Familjen har tre släkten och ett 20-tal arter. I Sverige finns bara släktet safsor (Osmunda) med arten safsa (O. regalis).

Kärlkryptogamer

Släkte:
Osmunda - safsor


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/osmunda/welcome.html
Senaste uppdatering: 3 november 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg