Osmunda L.

Safsor

Beskrivning. Fleråriga, meterhöga ormbunksliknade växter med kort jordstam. Blad med sterila, eller sterila och fertila bladskivor. Sterila bladskivor dubbelt parbladiga med helbräddade småflikar. Fertila delar toppställda, flikade, gulgröna, som mogna bruna. Sporgömmen i två rader, päronformade, skaftade. Protallier ovanjordiska, gröna.
Kromosomtal: 2n=44.

Etymologi. Släktnamnet Osmunda kommer av Osmund som var ett tyskt namn på guden Tor (Lid 1985).

Släktet har tio arter, i Sverige förekommer bara arten safsa (O. regalis).

Familj: Osmundaceae

Art:
safsa (O. regalis)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/osmunda/osmun/welcome.html
Senaste uppdatering: 23 oktober 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg