Safsa

Osmunda regalis L.

Svenska synonym: kungsbräken, safsabuske

Kongsbregne Kongebregne Kuningassaniainen Royal Fern Königsfarn

Safsa

Beskrivning. Safsa är en högväxt, flerårig ormbunke med något grenig jordstam. Arten blir ofta meterhög och har stora, matt ljusgröna blad som är dubbelt parbladiga. Bladens småflikar har slät kant. Sporangiesamlingarna sitter i en upp till tre decimeter lång, grenig ställning i spetsen av vissa blad. Svepefjäll saknas.
Safsa kan knappast förväxlas med arter ur familjen ormbunksväxter (Polypodiaceae s. lat.), de senare har sporangiesamlingar på undersidan av de gröna bladen eller samlade på särskilda sporangieblad.

Safsa Utbredning. Safsa är sällsynt och växer på skuggiga växtplatser vid åar med rinnande, syrerikt vatten. Den lever på grusiga steniga ställen i eller vid vattnet. De flesta av safsans växtplatser ligger i Blekinge och östra Småland, men arten förekommer på spridda platser ända upp till Gästrikland. Första fynduppgift är från Lillö i Skåne och publicerades 1744 (Nordstedt 1920).

Safsa

Etymologi. Artnamnet är från latinets rex (kung), regalis betyder kunglig och syftar på växtens ståtliga utseende. Svenska namnet safsabuske omtalas redan av Linné som ett småländskt namn på arten.

Familj: Osmundaceae
Släkte: Osmunda

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Bakom mig har jag Osmunda regalis, den i sanning konungsliga ormbunken. De stora buketterna av mångflikiga blad släpar i forsen och rör sig av och an i vattnets egen rytm."

Ur Den svenska södern av Carl Fries (1963)

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/osmunda/osmun/osmureg.html
Senaste uppdatering: 2 december 2016
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg