Ophioglossaceae

Låsbräkenväxter

Beskrivning. Fleråriga kärlkryptogamer med kort jordstam. Blad skaftade med tvådelad skiva. Nedre bladskiva steril, grön; hel, flikig eller sammansatt. Övre bladskiva upprättstående, fertil, sporangiesamling axlik, eller grenig och klaselik. Sporangier i två rader, fria eller sammnavuxna, lika, flerväggiga, öppnar sig med en tvärspringa.
Protallium underjordiskt, i symbios med svamphyfer.

Övrigt. Familjen har ibland kallats ormtungeväxter.

Familjen har fyra släkten och 65 arter. I Sverige finns bara två släkten och åtta arter. Släktet låsbräknar (Botrychium) har sju arter, samtliga med mer eller mindre flikig steril nedre bladskiva och mer eller mindre grenig sporgömmesamling, medan släktet ormtungor (Ophioglossum) bara representeras av arten ormtunga (O. vulgatum) som har hel steril bladskiva och axlik sporgömmesamling.

Kärlkryptogamer

Släkten:
Botrychium - låsbräknar
Ophioglossum - ormtungor

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/ophioglossa/welcome.html
Senaste uppdatering: 3 november 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg