Ormtunga

Ophioglossum vulgatum L.

Svenska synonym: läketunga

Ormetunge Slangetunge Käärmeenkieli Naðurtunga Adder's-tongue Gewöhnliche Natternzunge

Ormtunga Beskrivning. Ormtunga är en oansenlig växt som oftast bara blir en och en halv decimeter hög. Den består bara av ett grönt blad som är delat i en helbräddad äggformad bladskiva utan synbar nervatur och en övre upprättstående axlik sporangiesamling med gulgröna, sammanvuxna sporangier.
Ormtunga Genom sitt speciella utseende kan ormtunga knappast förväxlas med någon annan svensk växt, men den kan vara mycket svår att få syn på. De närstående låsbräknarna (Botrychium) har greniga sporgömmesamlingar och oftast tydligt pardelad eller parflikig steril bladskiva. En ormtunga utan utvecklad sporgömmesamling ser mest ut som ett ensamt blad av groblad (Plantago major), men ett sådant har alltid välutvecklad bladnervatur.

Ormtunga Utbredning. Ormtunga växer oftast på havsstränder längs kusten, den är vanligast på östkusten upp till Hälsingland. Arten förekommer också sällsynt på kalkrika betade fuktängar i inlandet, men minskar överallt på grund av tilltagande igenväxning. Ormtunga Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet vulgatum kommer av latinets vulgus (hop, allmänhet) och betyder vanlig.

Familj: Ophioglossaceae
Släkte: Ophioglossum

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Läketunga. Uti en del skogar, där bottnen är fucktig, utan at wara sur, finnes denna lilla Ormbunke sparsamt. Den ätes wäl af Boskapen, men sparsamheten gör at man icke har något afseende derpå. VON LINNE' berättar wäl at på Öland tilreder man af denna Ormbunken en läkande Salwa, nämner dock icke huru den tilredes; men man har icke stor anledning at wänta någon egen werkan deraf."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/ophioglossa/ophio/ophivul.html
Senaste uppdatering: 24 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg