Bestämningsnyckel

Ophioglossaceae - Låsbräkenväxter

1. Bladskiva oflikad, helbräddad. Sporangiesamling axlik, ej grenig.
---ormtungor (Ophioglossum) - 1 art: ormtunga (O. vulgatum)
1. Bladskiva flikig, ibland upprepat flikig. Sporangiesamling klaselik, grenig.
---låsbräknar (Botrychium) - 7 arter: bestämningsnyckel

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/ophioglossa/nyckel.html
Senaste uppdatering: 21 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg