Botrychium Sw.

Låsbräknar

Beskrivning. Fleråriga, oftast lågväxta kärlkryptogamer med kort jordstam. Blad vanligen ensamt. Steril bladskiva vanligen parbladig eller parflikig, sällan hel. Fertil bladskiva upprättstående med sporangier i grenig, klaselik samling. Sporangier fria.
Kromosomtal: 2n=90 (dvärglåsbräken, höstlåsbräken, låsbräken, nordlåsbräken, topplåsbräken), 2n=180 (rutlåsbräken), 2n=184 (stor låsbräken).

Etymologi. Släktnamnet Botrychium kommer av grekiskans botrykhos (druvklaseskaft) vilket syftar på de greniga sporgömmesamlingarna.

Släktet har 23 arter varav sju förekommer i Sverige, alla är mer eller mindre ovanliga med undantag av låsbräken (B. lunaria).

Familj: Ophioglossaceae

Arter:
dvärglåsbräken (B. simplex)
höstlåsbräken (B. multifidum)
låsbräken (B. lunaria)
nordlåsbräken (B. boreale)
rutlåsbräken (B. matricariifolium)
stor låsbräken (B. virginianum)
topplåsbräken (B. lanceolatum)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/ophioglossa/botry/welcome.html
Senaste uppdatering: 7 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg