Stor låsbräken

Botrychium virginianum (L.) Sw.

Svenska synonym: hundlokelåsbräken

Stormarinøkkel Stor Månerude Lehtonoidanlukko Virginische Mondraute

Stor låsbräken

Beskrivning. Stor låsbräken skiljer sig från alla andra arter i släktet låsbräknar (Botrychium) genom sin storlek och sin stora, brett triangulära och upprepat delade bladskiva. Stjälken inklusive sporangiesamlingen kan bli ända upp till en halv meter hög, men vanligen är den betydligt lägre. Bladskivan sitter ungefär på mitten av stjälken och kan bli upp till två decimeter bred. Sporangiesamlingen är grenig men saknas ofta. Bladen liknar dem hos hundkäx (Anthriscus sylvestris) och sterila exemplar kan lätt förbises.

Stor låsbräken

Utbredning. Stor låsbräken är sällsynt och har påträffats i några få mellansvenska landskap och är fridlyst i de flesta län där den förekommer. Den växer på fuktig, kalkrik skogsmark, men kan även påträffas på hyggen och längs skogsbilvägar. Arten Första fynduppgift är från Tåsjö i Ångermanland där den påträffades av Lars Levi Laestadius 1824 (Nordstedt 1920). Exemplaren finns nu i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och ett av dem kan ses i artens bildgalleri.

Etymologi. Artnamnet virginianum betyder 'från Virginia' varifrån den först beskrevs.

Familj: Ophioglossaceae
Släkte: Botrychium

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/ophioglossa/botry/botrvir.html
Senaste uppdatering: 7 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg