Dvärglåsbräken

Botrychium simplex E. Hitchc.

Dvergmarinøkkel Enkelt Månerude Pikkunoidanlukko Einfache Mondraute

Dvärglåsbräken Beskrivning. Dvärglåsbräken är en lågväxt art som bara blir upp till en decimeter hög. Bladskivan sitter nästan vid basen av stjälken och är oflikad eller med ett fåtal breda rundade flikar. Sporangiesamlingen har ett långt skaft och är nästan ogrenad. Hela växten har en karaktäristisk gulgrön färg.
Dvärglåsbräken Dvärglåsbräken liknar något ett förkrympt exemplar av låsbräken (B. lunaria), men utmärks av den gulgröna färgen och att bladskivan sitter vid basen av stjälken. Arten är liten och mycket svår att få syn på.

Dvärglåsbräken Utbredning. Dvärglåsbräken växer på fuktig sandig gräsmark, ofta vid havet. Den är mycket sällsynt och tycks ha försvunnit från de flesta platser där den en gång funnits. På senare år har den påträffats på Gotland, i Skåne, Uppland, Södermanland, Dalarna och Gästrikland. Första fynduppgift är från Silvåkra i Skåne och publicerades år 1837 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet simplex betyder enkel och syftar på den nästan ogrenade sporangiesamlingen.

Familj: Ophioglossaceae
Släkte: Botrychium

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/ophioglossa/botry/botrsim.html
Senaste uppdatering: 27 juli 2010
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg