Bildgalleri

Höstlåsbräken - Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Rupr.


Höstlåsbräken

Höstlåsbräken

Höstlåsbräken

Sporangiesamling

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/ophioglossa/botry/botrmul2.html
Senaste uppdatering: 3 oktober 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg