Höstlåsbräken

Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Rupr.

Vetenskapliga synonym: B. rutaceum Sw., B. matricariae (Schrank) Spreng.
Svenska synonym: lågbladig låsbräken

Haustmarinøkkel Stilk-Månerude Ahonoidanlukko Vielteilige Mondraute

Höstlåsbräken Beskrivning. Höstlåsbräken är en lågväxt art som kan bli upp till två decimeter hög. Den har ett brett trekantigt eller femkantigt blad med upprepat flikiga bladflikar och ett tydligt skaft som utgår från basen av den ofta rödaktiga stjälken. Bladskivan, som är kraftigare byggd än hos de andra arterna, utvecklas först då sporangiesamlingen börjar vissna. Bladet övervintrar och ett visset fjolårsblad sitter ofta kvar vid basen av stjälken då den nya bladskivan utvecklas. De unga skotten är något håriga. Sporangiesamlingen är rikt grenad.
Blad av höstlåsbräken Höstlåsbräken har ett särpräglat utseende och bör inte kunna förväxlas med någon annan art i släktet låsbräknar (Botrychium).

Utbredning. Höstlåsbräken förekommer i nästan hela landet men är sällsynt på de flesta håll. Den har en huvudsakligen nordlig utbredning och växer på sandig gräsmark och vid stigar. Första fynduppgift publicerades år 1745 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet multifidum betyder mångflikig och kommer av latinets multi- (många) och findo (klyva). Namnet syftar på den upprepat flikiga bladskivan.

Familj: Ophioglossaceae
Släkte: Botrychium

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/ophioglossa/botry/botrmul.html
Senaste uppdatering: 7 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg