Rutlåsbräken

Botrychium matricariifolium (Döll) Braun ex Koch

Vetenskapliga synonym: B. ramosum (Roth.) Asch., B. rutaceum auct.
Svenska synonym: lundlåsbräken

Huldrenøkkel Kamillebladet Månerude Saunionoidanlukko Ästige Mondraute

Rutlåsbräken Beskrivning. Rutlåsbräken är en lågväxt art som kan bli upp till två decimeter hög. Den har en grenig, ganska gles sporangiesamling och en steril bladskiva som sitter en bit ovanför stjälkens mitt. Stjälken är ofta grov och kan ibland vara rödanlupen. Bladskivan är vanligen grågrön och variabel i formen, men är alltid upprepat flikig med smala glesa flikar och ett tydligt skaft.

Rutlåsbräken

Utbredning. Rutlåsbräken är sällsynt, den har påträffats från Skåne till Norrbotten, men utbredningens tyngdpunkt ligger i södra Sverige. Arten växer vanligen i lundar eller mullrika gräsmarker. Första fynduppgift publicerades år 1745 (Nordstedt 1920).

Rutlåsbräken

Etymologi. Artnamnet matricariifolium kommer av Matricaria, som är det vetenskapliga namnet på släktet kamomiller, och latinets folium (blad). Namnet betyder 'med blad som hos kamomiller'.

Familj: Ophioglossaceae
Släkte: Botrychium

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/ophioglossa/botry/botrmat.html
Senaste uppdatering: 28 februari 2012
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg