Låsbräken

Botrychium lunaria (L.) Sw.

Svenska synonym: låsgräs, månlåsbräken, vanlig låsbräken

Marinøkkel Almindelig Månerude Ketonoidanlukko Tungljurt Moonwort Echte Mondraute

Låsbräken Beskrivning. Låsbräken är oftast bara drygt en decimeter hög, men kan bli upp till tre decimeter hög. Den har en oskaftad parflikig steril bladskiva som är fäst vid mitten av växten. Bladflikarna är hela och så breda att de vanligen överlappar. Den fertila delen, sporangiesamlingen, är grenig.
Låsbräken Låsbräken kan bara förväxlas med andra låsbräknar (Botrychium), till exempel nordlåsbräken (B. boreale) som dock har trekantig bladskiva med spetsigare bladflikar och ofta med en mittnerv i varje, eller dvärglåsbräken (B. simplex) hos vilken den sterila bladskivan sitter vid basen av växten.

Låsbräken Utbredning. Låsbräken är ganska vanlig i hela landet men är ofta svår att få syn på. Den växer oftast i torra backar och hagar, gärna betesmarker med lågväxt gräsvegetation. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Låsbräken Etymologi. Artnamnet lunaria kommer av latinets luna (måne) och betyder månformig (Odhner 1963). Enligt Lyttkens Svenska växtnamn (1904-1915) var låsbräken förr förknippad med trolldom och vidskepelse, då den ansågs kunna öppna lås och bojor om den insamlades på rätt sätt.

Familj: Ophioglossaceae
Släkte: Botrychium

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Låsgräs. Wäxer i Skogar och Skogsängar. Är icke känd för någon nytta i hushållningen. Fröredningens något nära likhet med wissa slags nycklar, har utan twifwel gifwit anledning til Swenska namnet."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/ophioglossa/botry/botrlun.html
Senaste uppdatering: 15 oktober 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg