Topplåsbräken

Botrychium lanceolatum (S. G. Gmel.) Ångstr.

Svenska synonym: handlåsbräken, spetsbladig låbräken

Handmarinøkkel Fliget Månerude Suikeanoidanlukko Lensutungljurt

Topplåsbräken Beskrivning. Topplåsbräken är en lågväxt art som bara blir upp till två decimeter hög. Den har en brett trekantig steril bladskiva som är oskaftad och sitter fästad strax under sporangiesamlingen, ovan mitten på stjälken. Bladflikarna är ganska smala, spetsiga och vanligen inte överlappande. Hela växten är gulgrön och detta tillsammans med de smala bladflikarna skiljer den från nordlåsbräken (B. boreale) som den annars liknar.

Topplåsbräken

Utbredning. Topplåsbräken är sällsynt och förekommer på kulturpåverkade platser som fäbodvallar, slåtterängar och vägkanter. Arten har sin huvudutbredning i mellersta Norrland, men har påträffats söderut till Närke och Topplåsbräken Värmland. Första fynduppgift är från Anundsjö i Ångermanland och publicerades 1833 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet lanceolatum betyder lansettlik och syftar på de smala bladflikarna.

Familj: Ophioglossaceae
Släkte: Botrychium

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/ophioglossa/botry/botrlan.html
Senaste uppdatering: 7 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg