Nordlåsbräken

Botrychium boreale Milde

Svenska synonym: fjällåsbräken, nordlig låsbräken

Fjellmarinøkkel Nordisk Månerude Pohjannoidanlukko Fjallatungljurt

Nordlåsbräken

Beskrivning. Nordlåsbräken är en lågväxt, flerårig art som kan bli drygt två decimeter hög. Den kännetecknas av att den sterila bladskivan är oskaftad och fäst något ovan mitten av stjälken, den har en trekantig omkrets, med breda, något spetsiga flikar. Flikarna är vanligen något överlappande och kan ha en antydan till mittnerv. Bladskivan är gräsgrön liksom hos låsbräken (B. lunaria), vilken skiljs genom jämnbred bladskiva som sitter ungefär på mitten av stjälken, och breda trubbiga bladflikar.
Nordlåsbräken liknar topplåsbräken (B. lanceolatum), men den senare har smalare bladflikar och är mer ljusgrön i färgen.

Nordlåsbräken

Utbredning. Nordlåsbräken är som namnet antyder en nordlig art som förekommer från Dalarna till Torne Lappmark med enstaka förekomster söderut till Daläven. Arten är ganska sällsynt och växer oftast på torr kalkrik mark, som fjällhedar och betesmarker, men även i ängsskogar. Första fynduppgift är från Umeå och publicerades 1865 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet boreale betyder nordlig.

Familj: Ophioglossaceae
Släkte: Botrychium

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/ophioglossa/botry/botrbor.html
Senaste uppdatering: 7 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg