Bestämningsnyckel

Kärlkryptogamer

1. Stjälk ledad, grenad eller ogrenad. Blad bildar en rörliknande slida vid lederna. Sporangier i axlika samlingar i stjälktoppen.
---fräkenväxter (Equisetaceae) - 1 släkte: fräken (Equisetum), bestämningsnyckel
1. Stjälk oledad. Bladen bildar inte en rörformig slida. Sporangier ordnade på olika sätt.
---2

2. Blad utan tydlig bladskiva och bladskaft.
---3
2. Blad med bladskiva och bladskaft.
---6

3. Blad i rosett från basen. Sporangier vid basen av bladen. Vattenväxter.
---braxengräsväxter (Isoëtaceae) - 1 släkte: braxengräs (Isoëtes), bestämningsnyckel
3. Blad ej i basal rosett. Sporangier ordnade på olika sätt. Vatten- eller landväxt.
---4

4. Vattenväxt. Blad trådformade. Jordstam tunn, krypande. Sporangier i runda kulformade organ från jordstammen.
---klöverbräkenväxter (Marsileaceae) - 1 släkte: trådbräknar (Pilularia), 1 art: klotgräs (P. globulifera)
4. Landväxt. Blad inte trådformiga. Sporangier enstaka i bladvecken på upprätta stjälkar eller i axlika bildningar i stjälktoppen.
---5

5. Sporangier av ett slag. Blad utan tunglikt fjäll vid basen.
---lummerväxter (Lycopodiaceae) - 4 släkten: bestämningsnyckel
5. Sporangier av två slag. Blad med litet tunglikt fjäll vid basen.
---mosslummerväxter (Selaginellaceae) - 1 släkte: mosslumrar (Selaginella), 1 art: dvärglummer (S. selaginoides)

6. Blad mer eller mindre köttiga. Sporangier i särskilda axlika eller grenigt druvklaselika sporangiesamlingar.
---låsbräkenväxter (Ophioglossaceae) - 2 släkten: bestämningsnyckel
6. Blad inte köttiga. Sporangier vanligen på undersidan av bladen men ibland i särskilda sporangiesamlingar.
---7

7. Sporangier i greniga samlingar i spetsen av vanliga blad. Sporangier utan ringformig öppningsmekanism.
---safsaväxter (Osmundaceae) - 1 släkte: safsor (Osmunda), 1 art: safsa (O. regalis)
7. Sporangier på undersidan av blad, eller på speciella sporangieblad som sitter tillsammans med de övriga bladen. Sporangier med ringformig öppningsmekanism.
---ormbunksväxter (Polypodiaceae) - 16 släkten: bestämningsnyckel

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/nyckel.html
Senaste uppdatering: 18 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg