Marsileaceae

Klöverbräkenväxter

Familjen har tre släkten och ett drygt femtiotal arter. I Sverige finns bara släktet trådbräknar (Pilularia) med den enda arten klotgräs (P. globulifera).

Kärlkryptogamer

Släkte:
Pilularia - trådbräknar


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/marsilea/welcome.html
Senaste uppdatering: 3 november 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg