Pilularia L.

Trådbräknar

Beskrivning. Lågväxta, fleråriga vattenväxter. Stjälk trådfin, krypande, rotslående vid noderna. Blad trådfina, upprätta, i små grupper vid noderna. Unga blad inrullade i spetsen. Sporangiesamlingar med skilda han- och honorgan, inneslutna i klotrunda, brunhåriga, fyrrummiga behållare, så kallade sporokarp. Sporokarp kortskaftad och sittande vid nedre delen av ett blad, omkring tre millimeter i diameter. Sporer olikstora, hanorgan med talrika mikrosporer, honorgan med en makrospor (heterospori).
Kromosomtal: 2n=26.

Övrigt. Den klotrunda behållare (sporokarp) som omger sporangiesamlingarna är egentligen bildad av ett omvandlat blad.

Etymologi. Släktnamnet Pilularia kommer av latinets pila (kula), pilula (liten kula). Namnet syftar på de pepparkornsstora sporangiebehållarna.

Släktet har ett drygt femtiotal arter varav en, klotgräs (P. globulifera), förekommer i Sverige.

Familj: Marsileaceae

Art:
klotgräs (P. globulifera)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/marsilea/pilul/welcome.html
Senaste uppdatering: 7 maj 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg