Klotgräs

Pilularia globulifera L.

Svenska synonym: trådbräken

Trådbregne Pilledrager Ormio Pillwort Pillenfarn

Klotgräs Beskrivning. Klotgräs är en liten lågväxt, flerårig vattenormbunke som har en nedliggande, trådfin stjälk som rotar sig vid noderna. Bladen är trådsmala och sitter i små gruppen om tre till fyra vid varje nod, som unga är bladen inrullade men blir sedan upprätta. Från basen av bladen utgår små klotformade så kallade sporokarp, som är speciella tjockväggiga organ som innesluter de egentliga sporangiesamlingarna. Sporokarpen är brunhåriga och fyrrummiga med åtskilda han- och honorgan. Då sporerna mognat upplöses sporokarpets tjocka vägg och sporerna frigörs.
Klotgräs liknar andra små späda smalbladiga vattenväxter som nålsäv (Eleocharis acicularis), strandranunkel (Ranunculus reptans) eller smalbladiga arter ur släktet tåg (Juncus), som den också ofta växer tillsammans med. Klotgräs kännetecknas av sina pepparkornslika sporokarp och vegetativt känns den omedelbart igen på de trådsmala bladen som är inrullade i spetsen då de är unga.

Utbredning. Klotgräs är sällsynt och har en något sydvästlig utbredning. Den växer oftast på grunt vatten i näringsfattiga sjöar med klart, rent vatten. På vissa platser växer klotgräs på djupare vatten och är då mycket lätt att förbise. Arten har minskat och försvunnit från många kända växtplatser, särskilt i utbredningsområdets norra och östra delar. Försurning och övergödning (eutrofiering) av sjöarna där den växer tros vara bidragande orsaker. Första fynduppgift är från Kristianstad i Skåne och publicerades 1751 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet globulifera kommer av latinets globus (klot) och ferre (bära), namnet betyder 'den som har små klot' och syftar på sporokarpen.

Familj: Marsileaceae
Släkte: Pilularia

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Wäxer wid åbräddar och insjökanter, där wattnet om sommaren står mycket lågt, men icke aldeles förswinner, i Skåne och Halland. Man känner intet bruk af den."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/marsilea/pilul/piluglo.html
Senaste uppdatering: 30 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg