Svenska lummerväxter

Familjen lummerväxter (Lycopodiaceae) har sex arter i Sverige, fördelade på tre släkten.

Samtliga lummerväxter är fridlysta i hela landet.

Lummerväxter får ej grävas eller dras upp med rötterna och ej heller plockas eller på annat sätt insamlas för försäljning eller andra kommersiella ändamål. I flera län är de helt fredade.

fjällummer (Lycopodium alpinum)
lopplummer (Huperzia selago)
mattlummer (Lycopodium clavatum)
plattlummer (Lycopodium complanatum)
revlummer (Lycopodium annotinum)
strandlummer (Lycopodiella inundata)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/lycopodia/svlyco.html
Senaste uppdatering: 7 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg