Bestämningsnyckel

Lycopodiaceae - Lummerväxter

1. Sporangier enstaka i vecket av de övre bladen. Stjälk upprätt.
---lopplumrar (Huperzia) - 1 art: lopplummer (H. selago)
1. Sporangier i toppställda axlika bildningar ('sporax'). Stjälk nedliggande.
---2

2. Sporangiesamlingen med fjäll som liknar de egentliga bladen. Blad ensidigt böjda.
---strandlumrar (Lycopodiella) - 1 art: strandlummer (L. inundata)
2. Sporangiesamling med fjäll som avviker från de egentliga bladen. Blad ej ensidigt böjda.
---lumrar (Lycopodium) - 4 arter: bestämningsnyckel

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/lycopodia/nyckel.html
Senaste uppdatering: 21 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg