Lycopodium L.

Lumrar

Beskrivning. Fleråriga, vintergröna lummerväxter med nedliggande och upprätta skott. Nedliggande skott långa, krypande ovan eller under mark. Upprätta skott trinda, kantiga eller platta, enkla eller greniga, ibland upprepat gaffelgreniga. Blad barrlika eller fjällika, strödda eller skenbart korsvis motsatta i fyra rader, glest eller tätt sittande, likformade eller olikformiga, tilltryckta till utstående, med eller utan hårudd. Sporangier i axlika, skaftade eller oskaftade, toppställda samlingar ('sporax'). Könlig generation (gametofyt) saprofytisk, klorofyllfri.
Kromosomtal: 2n=46 (fjällummer, plattlummer), 2n=68 (mattlummer, revlummer).

Övrigt. Alla de svenska arterna i familjen lummerväxter (Lycopodiaceae) fördes förut till Lycopodium, men fördelas nu på tre olika släkten, lopplumrar (Huperzia), strandlumrar (Lycopodiella) och lumrar (Lycopodium).

Etymologi. Släktnamnet Lycopodium kommer av grekiskans lycos (varg) och podos (fot).

Släktet har ett fyrtiotal arter. I Sverige förekommer de fyra arterna mattlummer (L. clavatum), revlummer (L. annotinum), fjällummer (L. alpinum) och plattlummer (L. complanatum).

Familj: Lycopodiaceae

Arter:
fjällummer (L. alpinum)
mattlummer (L. clavatum)
plattlummer (L. complanatum)
revlummer (L. annotinum)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/lycopodia/lycop/welcome.html
Senaste uppdatering: 22 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg