Bestämningsnyckel

Lycopodium L. - Lumrar

1. Blad barrlika, strödda.
---2
1. Blad fjällika, motsatta.
---3

2. Blad utan hårudd. Sporangiesamlingar ensamma, oskaftade.
---revlummer (L. annotinum)
2. Blad med hårudd. Sporangiesamlingar vanligen parvis och oftast skaftade.
---mattlummer (L. clavatum)

3. Sporangiesamlingar skaftade. Krypande stjälkar underjordiska eller på markytan.
---plattlummer (L. complanatum)
3. Sporangiesamlingar oskaftade. Krypande stjälkar på markytan.
---fjällummer (L. alpinum)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/lycopodia/lycop/nyckel.html
Senaste uppdatering: 21 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg