Mattlummer

Lycopodium clavatum L.

Vetenskapliga synonym: L. clavatum L. var. lagopus Laest. ex Hartm. (ssp. monostachyon)
Svenska synonym: vanlig mattlummer (ssp. clavatum), riplummer (ssp. monostachyon)

Mjuk kråkefot Almindelig Ulvefod Katinlieko Burstajafni Stag's-horn Clubmoss Keulen-Bärlapp

Mattlummer Beskrivning. Mattlummer är en vintergrön lummerväxt som bildar långa, krypande revor med upprätta skott. Skotten har tätt sittande, strödda, mjuka blad som har långa, vita håruddar i spetsarna. Sporangierna är samlade i axlika, toppställda bildningar, axen sitter ofta två eller ibland tre tillsammans på långa, nästan bladlösa skaft. Mattlummer brukar delas i två underarter, underarten riplummer (ssp. monostachyon (Grev. & Hook.) Selander) avviker från huvudunderarten vanlig mattlummer (ssp. clavatum) genom sina kortare, mer tilltryckta blad och ensamma, kortskaftade ax.
Mattlummer kan förväxlas med revlummer (L. annotinum), den senare har dock styva barrlika blad utan hårudd och och oskaftade sporax som sitter ensamma i grenspetsarna.

Mattlummer Utbredning. Mattlummer finns i hela landet, men är ovanligare i södra och mellersta Sverige. I fjälltrakterna förekommer främst underarten riplummer (ssp. monostachyon). Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Mattlummer Användning. Av revorna brukade man förr fläta mattor. Sporpulvret, nikt, såldes förr på apoteken och användes bland annat som sårpulver och för att rulla piller i. Man använde också det lättantändliga pulvret till blixt- och fyrverkerieffekter vid teatrarna. Numera säljs mattlummer och revlummer (L. annotinum) ofta som juldekoration, men då de växer mycket långsamt bör man avstå både från att plocka och köpa lummer.

Etymologi. Artnamnet clavatum kommer av latinets clava (klubba), vilket syftar på de klubblika sporaxen. Det svenska namnet mattlummer av att man förr flätade mattor av denna lummer.

Familj: Lycopodiaceae
Släkte: Lycopodium

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Allmännaste bruket af Mattlummern är at deraf fläta smärre Mattor, tjenlige at lägga wid dörrar, för at på dem afstryka smutsiga skor. Äfwen brukas den til Skurwiskor til kärls rengöring. Til inpackning af wissa saker, som skola försändas, kan den torr med fördel nyttjas...
...Dels på Apotheken, dels ock til Fyrwerkerie nyttjas Fröet af denna art Lummer. Nu för tiden wet jag icke at man i Swerige samlar det, utan det förskrifwes från Tyskland."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/lycopodia/lycop/lycocla.html
Senaste uppdatering: 24 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg