Fjällummer

Lycopodium alpinum L.

Vetenskapliga synonym: Diphasiastrum alpinum (L.) Holub, Diphasium alpinum (L.) Rothm.

Fjelljamne Bjerg-Ulvefod Tunturilieko Litunarjafni Alpine Clubmoss Alpen-Flachbärlapp

Fjällummer Beskrivning. Fjällummer är en lågväxt art som bildar långa krypande revor på marken. Från revorna utgår grupper av fem till tio centimeter höga, upprätta, rundat fyrkantiga skott, ofta så tätt att de ser ut som små tuvor. Bladen är grågröna, ungefär likstora och sitter tilltryckta mot grenarna. Sporangierna sitter i avlånga, axlika samlingar som saknar skaft och vanligen sitter ensamma i toppen av grenarna.
Fjällummer är lätt att känna igen på de små, grågröna tuvorna av grenar som utgår från de ovanjordiska Fjällummer revorna och de ensamma, oskaftade axen. Den andra arten med fjällika blad i släktet, plattlummer (L. complanatum), har oftast plattade grenar med mer eller mindre olikstora blad, samt skaftade axlika sporangiesamlingar som vanligen sitter flera tillsammans i toppen på ett långt skaft.

Fjällummer

Utbredning. Fjällummer är vanlig på mager hedmark i fjälltrakterna. Den förekommer från Dalarna till Torne Lappmark, men kan sällsynt också påträffas i skogslandet nedom fjällen. Fjällummer Första fynduppgift är från Lappland och publicerades av Linné i Flora Lapponica 1737 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet alpinum betyder 'växer i alpina miljöer'.

Familj: Lycopodiaceae
Släkte: Lycopodium

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/lycopodia/lycop/lycoalp.html
Senaste uppdatering: 19 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg