Lycopodiella Holub

Strandlumrar

Beskrivning. Små, fleråriga, på hösten nedvissnande, lummerväxter (Lycopodiaceae) med nedliggande och upprätta skott. Nedliggande skott rotslående, korta, fem till tio centimeter, krypande ovan mark; ofta med bara ett upprätt, ogrenat skott. Blad strödda, mjukt barrlika utan hårudd, gulgröna; ensidigt uppåtböjda. Sporangier i vecket av bladlika fjäll som sitter i en toppställd, oval, axlik samling; ax oskaftat, likt de vegetativa skotten. Könlig generation (gametofyt) halvsaprofytisk, klorofyllfri men upptill med bladlika bildningar.
Kromosomtal: 2n=156.

Övrigt. Strandlumrar är det enda släktet i familjen lummerväxter (Lycopodiaceae) där skotten vissnar på hösten, nya skott växer fram från fjolårsskottets spets.

Etymologi. Släktnamnet Lycopodiella är diminutiv av Lycopodium som är det vetenskapliga namnet på släktet lumrar, namnet betyder 'liten lummer'.

Släktet har 40 arter varav en, strandlummer (L. inundata), förekommer i Sverige.

Familj: Lycopodiaceae

Art:
strandlummer (L. inundata)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/lycopodia/lycoa/welcome.html
Senaste uppdatering: 16 april 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg