Strandlummer

Lycopodiella inundata (L.) Holub

Vetenskapliga synonym: Lepidotis inundata (L.) Opiz, Lycopodium inundatum L.

Myrkråkefot Liden Ulvefod Konnanlieko Marsh Clubmoss Sumpf-Bärlapp

Strandlummer Beskrivning. Strandlummer är en småväxt, flerårig art med korta nedliggande skott. Skotten är så fast rotade i underlaget att de kan vara svåra att lossa, de blir omkring fem centimeter långa och har oftast bara ett upprätt och ogrenat skott. Bladen är strödda, mjuka, ljusgröna och saknar hårudd, de är skärformigt böjda och ensidigt uppåtriktade. Sporangierna sitter i vecket av bladlika fjäll i en axlik Strandlummer bildning i toppen av det upprätta skottet, axet liknar den vegetativa nedre delen, men är något tjockare. Strandlummer vissnar på hösten men tillväxer igen från spetsen av fjolårsskotten.
De nedliggande skotten av strandlummer liknar unga årsskott av gran (Picea abies) som fallit till marken. Den ljusgröna färgen är karaktäristisk och gör dem ibland lätta att få Strandlummer syn på, särskilt då de växer på ett mörkt underlag.

Utbredning. Strandlummer förekommer i nästan hela landet, men är sällsynt. Den växer på fuktiga och tidvis översvämmade, sandiga eller dyiga, vegetationsfria ställen, som sjöstränder, myrkanter och på nakna torvytor på mossar. Strandlummer Första fynduppgift är från Stenbrohult i Småland 1745 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet inundata kommer av latinets inundatus och betyder 'växer på översvämmade ställen'.

Familj: Lycopodiaceae
Släkte: Lycopodiella

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Är endast hittils funnen wid Möckelns strand i Småland af LINNÉ och wid Ystad af EHRHART. Den är liten, finnes sparsamt, och okänd för någon nytta."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/lycopodia/lycoa/lycoinu.html
Senaste uppdatering: 16 februari 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg