Bestämningsnyckel

Isoëtes L. - Braxengräs

1. Blad ganska tjocka och styva, mörkgröna. Makrosporer gråaktiga, fem till sju millimeter breda, med lågt rynkigt vårtig yta.
---styvt braxengräs (I. lacustris)
1. Blad smala och veka, ljusgröna. Makrosporer gulvita, fyra till fem millimeter breda, med vasst taggig yta.
---vekt braxengräs (I. echinospora)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/isoeta/isoet/nyckel.html
Senaste uppdatering: 12 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg