Vekt braxengräs

Isoëtes echinospora Durieu

Vetenskapliga synonym: I. braunii Durieu, I. echinospora L. ssp. muricata (Durieu) A. Löve & D. Löve, I. setacea auct.
Svenska synonym: isländskt braxengräs, taggsporigt braxengräs

Mjukt brasmegras Gulgrøn Brasenføde Vaalealahnanruoho Mjúkur álftalaukur Spring Quillwort Stachelsporiges Brachsenkraut

Beskrivning. Vekt braxengräs är en bottenlevande vattenväxt med långa veka blad som sitter i rosett från en kort oansenlig stam. Bladen är ljusgröna och jämnt och fint avsmalnande. Bladbasen är vidgad och har en insänkt sporangiesamling på insidan. Makrosporerna är gulvita, fyra till fem millimeter breda med vasst taggig yta. De veka bladen som givit arten dess svenska namn faller ihop som en blöt tofs när växten tas upp ur vattnet.
Vekt braxengräs är annars mycket lik styvt braxengräs (I. lacustris), men den senare är kraftigare byggd med styva, mörkgröna blad som inte faller ihop och den har större gråaktiga makrosporer med lågt vårtigt rynkig yta.

Utbredning. Vekt braxengräs förekommer från Skåne till Lappland, men är ganska ovanlig. Den växer på sand och andra fina sediment på grunt vatten i näringsfattiga sjöar, men dessutom i bräckvatten. Första fynduppgift publicerades 1863 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet echinospora kommer av grekiskans echinos (taggig) och spora (frö, spor), namnet betyder 'med taggiga sporer' och syftar på makrosporerna.

Familj: Isoëtaceae
Släkte: Isoëtes

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/isoeta/isoet/isoeech.html
Senaste uppdatering: 12 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg