Equisetaceae

Fräkenväxter

Fräkenväxterna är en kvarlevande rest av en växtgrupp som hade sin storhetstid på jorden för omkring 300 miljoner år sedan, under den geologiska tidsperioden Karbon. I nutiden finns bara ett enda släkte av fräkenväxter, fräken (Equisetum), med 15 arter.

Kärlkryptogamer

Släkte:
Equisetum - fräken


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/equiseta/welcome.html
Senaste uppdatering: 2 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg