Bestämningsnyckel

Equisetum L. - Fräken

1. Stjälk brunaktig, ogrenad, med toppställd sporangiesamling.
---2
1. Stjälk grön, grenad eller ogrenad, med eller utan sporangiesamling.
---3

2. Stjälk centimeterbred. Bladslidor med tjugo till trettio bladtänder.
---jättefräken (E. telmateia)
2. Stjälk högst en halv centimeter bred. Bladslidor med fem till tio bladtänder.
---åkerfräken (E. arvense)

3. Stjälk ihålig med en stor mittkanal.
---4
3. Stjälk med flera mindre kanaler.
---6

4. Grenar mycket talrika. Stjälk benvit till blekgrön.
---jättefräken (E. telmateia)
4. Grenar få, glesa. Stjälk grön.
---5

5. Stjälk slät och vek. Bladslidor gröna vid basen.
---sjöfräken (E. fluviatile)
5. Stjälk räfflad, hård. Bladslidor svarta vid basen.
---skavfräken (E. hyemale)

6. Stjälk tunn, vanligen ogrenad. Sporangiesamling ofta med uddspets.
---7
6. Stjälk grövre, vanligen rikt grenig. Sporangiesamling trubbig.
---8

7. Stjälk med central hålighet som upptar en fjärdedel av stjälkdiametern. Bladslidor med sex till åtta bladtänder.
---smalfräken (E. variegatum)
7. Stjälk solid. Bladslidor med fyra bladtänder.
---trådfräken (E. scirpoides)

8. Sidogrenar rikt greniga.
---skogsfräken (E. sylvaticum)
8. Sidogrenar ogrenade eller med få grenar.
---9

9. Bladslida kortare än sidogrenens första led.
---åkerfräken (E. arvense)
9. Bladslida lika lång som sidogrenens första led, eller längre.
---10

10. Bladslida längre än sidogrenenens första led, vid basen svartbrun.
----kärrfräken (E. palustre)
10. Bladslida lika lång som sidogrenens första led, vid basen rödbrun.
----ängsfräken (E. pratense)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/equiseta/equis/nyckel.html
Senaste uppdatering: 21 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg