Smalfräken

Equisetum variegatum Schleich.

Vetenskapliga synonym: E. tenue Spreng., Hippochaete variegata (Schleich.) Bruhin
Svenska synonym: fjällfräken

Fjellsnelle Liden Padderok Kirjokorte Beitieski Variegated Horsetail Bunter Schachtelhalm

Smalfräken

Beskrivning. Smalfräken är en lågväxt och späd fräkenart. Stjälken är vintergrön, ogrenad, hård och blir upp till tre decimeter hög, den har en ganska liten central hålighet. Bladslidorna har sex till åtta, ganska korta, vitkantade bladtänder. Sporangiesamlingen är en knapp centimeter och något spetsig.
Den likaledes späda och ogrenade arten trådfräken (E. scirpoides) skiljs genom att ha endast fyra bladtänder, samt stjälk utan central hålighet. Ogrenade exemplar av åkerfräken Bestånd av smalfräken (E. arvense) skiljs bland annat genom helt svarta bladtänder. Smalfräken kan korsa sig med skavfräken (E. hyemale), den uppkomna hybriden (E. x trachyodon) har långa mörka bladtänder.

Utbredning. Smalfräken växer på fuktig kalkhaltig mark, som myrar, fuktängar, stränder och vid källor. Den har en huvudsakligen nordlig Smalfräken utbredning och är sällsynt utom på Öland och Gotland och i kalkrika fjälltrakter. Första fynduppgift är från Sorsele i Ume Lappmark och publicerades 1812 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet variegatum betyder brokig och syftar på de vitkantade bladtänderna.

Familj: Equisetaceae
Släkte: Equisetum

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/equiseta/equis/equivar.html
Senaste uppdatering: 2 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg