Skogsfräken

Equisetum sylvaticum L.

Skogsnelle Skov-Padderok Metsäkorte Skogelfting Wood Horsetail Wald-Schachtelhalm

Skogsfräken Beskrivning. Skogsfräken är en flerårig, medelstor art som kan bli omkring en halv meter hög. Stjälken är rikt grenig och grenarna är smala och har talrika sidogrenar. Bladslidorna är brunaktiga och uppblåsta, bladtänderna är få och breda. Stjälken är ganska vek, med en central hålighet som upptar nästan hälften av dess bredd. Sporangiesamlingarna sitter i spetsen av vitbruna skott som först saknar grenar men som snart blir gröna och utvecklar de karaktäristiska grenarna.
Skogsfräken Skogsfräken är knappast möjlig att förväxla med någon av de andra arterna i släktet fräken (Equisetum), dess uppblåsta bladslidor och upprepat greniga stammar är karaktäristiska för arten.

Skogsfräken sedd uppifrån Utbredning. Skogsfräken är vanlig i hela landet och är en av de vanligaste fräkenarterna. Den växer i alla slags skogar, men finns även på fjällhedar ovan trädgränsen. Första fynduppgift publicerades i Bromelius Chloris gothica år 1694 (Nordstedt 1920).

Skogsfräken med sporangiesamlingar Etymologi. Artnamnet sylvaticum kommer av latinets sylva (skog) och syftar på växtplatsen.

Familj: Equisetaceae
Släkte: Equisetum

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/equiseta/equis/equisyl.html
Senaste uppdatering: 15 oktober 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg