Trådfräken

Equisetum scirpoides Michx.

Dvergsnelle Tråd-Padderok Hentokorte

Trådfräken

Beskrivning. Trådfräken är den minsta och spädaste av våra fräkenarter och blir ofta inte mer än en eller två decimeter hög. Stjälken är vintergrön och ogrenad och endast någon millimeter tjock, den är sexkantig och saknar central hålighet. Bladslidorna är svarta med fyra långa bladtänder. Sporangiesamlingen är liten och sitter i toppen av den gröna stjälken.
Trådfräken kännetecknas av sina tunna, krumböjda stjälkar. Den kan inte förväxlas med någon annan art, utom tunna exemplar av smalfräken (E. variegatum), den senare har dock sex till åtta korta bladtänder, samt en centralt ihålig stjälk.

Utbredning. Trådfräken är ganska sällsynt, men kan också vara svår att få syn på. Den växer på fuktig kalkrik mark, i skogar, vid källor och i rikkärr. Arten har en nordlig utbredning och har sin sydligaste kända växtplats i Uppland. Första fynduppgift är från Torne Lappmark och Jämtland och publicerades av S. Liljeblad i Utkast til en svensk flora år 1798 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet scirpoides kommer av det vetenskapliga namnet Scirpus som förut var ett namn på säv och betyder sävliknande. Namnet syftar på den stråtunna stjälken.

Familj: Equisetaceae
Släkte: Equisetum

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Har smalare strån och är mycket mindre än föreg. [skavfräken] och mer grenig. Strån fårade (4, 6 fåror.) Torde kunna anses för särskilt species? Utom de exemplar jag fann i Torneå Lappmark, har v. Lect. F. Burman funnit densamma i Jämtlands fjällen, och tyckas stråen från bägge ställen vara til sin textur nog olika det allmänna skur-fräknet [skavfräken]."

Ur Utkast til en svensk flora av Samuel Liljeblad (1798)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/equiseta/equis/equisci.html
Senaste uppdatering: 22 september 2003
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg