Kärrfräken

Equisetum palustre L.

Myrsnelle Kær-Padderok Suokorte Myrelfting Marsh Horsetail Sumpf-Schachtelhalm

Kärrfräken Beskrivning. Kärrfräken är en medelstor, ganska rikt grenig fräkenväxt med svartglänsande jordstam. Stjälken kan bli upp till sex decimeter hög och är grön med en ganska liten central hålighet. Grenarna är femkantiga, ofta uppåtriktade med en första gren som är tydligt kortare än bladslidan. Bladslidorna är svarta med långa, vitkantade bladtänder och växten ger ofta ett mörkt intryck. Sporangiesamlingen sitter i toppen av de gröna stjälkarna.
Kärrfräken kan förväxlas med åkerfräken (E. arvense), men den senare har sporangiesamlingar på särskilda klorofyllfria skott. Vegetativt skiljs åkerfräken på grenarnas första led, som är tydligt längre än stjälkens bladslida. Arten ängsfräken (E. pratense) har sträv stjälk och är mycket spädare än de två arter som nämnts ovan.

Utbredning. Kärrfräken är vanlig i hela landet. Den växer på sank eller fuktig mark, som i kärrkanter, diken och på stränder. Första fynduppgift publicerades 1694 i Bromelius Chloris gothica (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet palustre kommer av latinets palus (kärr) och syftar på växtplatsen.

Familj: Equisetaceae
Släkte: Equisetum

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/equiseta/equis/equipal.html
Senaste uppdatering: 2 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg