Sjöfräken

Equisetum fluviatile L.

Vetenskapliga synonym: E. limosum L.
Svenska synonym: dyfräken

Elvesnelle Dynd-Padderok Järvikorte Tjarnelfting, Fergin Water Horsetail Teich-Schachtelhalm

Sporangiesamling Beskrivning. Sjöfräken är en stor fräkenväxt (Equisetaceae) med ogrenad eller mycket sparsamt grenad stjälk. Den kan bli drygt en meter hög och har mörkgröna nästan släta stjälkar som blir räfflade om de torkar. Sjöfräken Stjälken är lätt att trycka ihop och i tvärsnitt ser man att den innehåller en mycket stor mittkanal som är omgiven av små sidokanaler. Bladslidorna kring stjälken är rent gröna och har spetsiga, mörka, glänsande tänder. Sporangiesamlingarna bildas i toppen av de gröna skotten.
Sjöfräken hybridiserar med åkerfräken (E. arvense), hybriden är ganska sällsynt och kallas strandfräken.

Sjöfräken Utbredning. Sjöfräken är vanlig i hela landet, den växer helst i vatten men även på sumpiga ställen. Första fynduppgift publicerades av Bromelius i Chloris gothica år 1694 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet fluviatile kommer av latinets fluvius (flod) och syftar på att den växer i vatten.

Familj: Equisetaceae
Släkte: Equisetum

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Ätes af alla husdjuren, hwarföre ock Landtmannen samlar det i hö, hwar det finnes något ömnigt, och någre påstå at det öked mjölken hos Kor."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Svecicæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/equiseta/equis/equiflu.html
Senaste uppdatering: 15 oktober 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg