Om 'Den virtuella floran'

Idé, projektledning, text: Arne A. Anderberg
Text och layout: Anna-Lena Anderberg
Digitalisering av bilder och kartor: Mia Ehn, Anders Jacobson, Karin Larsdotter

'Den virtuella floran' påbörjades hösten 1996 vid sektionen för fanerogambotanik, Naturhistoriska riksmuseet. Arbetet hade under de tre första åren ekonomiskt stöd från Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling (KK-stiftelsen).

Citering av Den virtuella floran bör ske på följande sätt:
Anderberg, A. & Anderberg, A.-L. Den virtuella floran. Elektronisk publikation, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm. http://linnaeus.nrm.se/flora

Följande personer har på olika sätt bidragit till 'Den virtuella floran':

Fotografier:
Anna-Lena Anderberg, Arne Anderberg, Mårten Anderberg, Rikard Anderberg, Patrik Axelsson, Håkan Bergknut, Irene Bisang, Folke Björkbäck, Ruben Brage, Maria Carlsson, Ralf Carlsson, Gillis Een, Patricia Een, Mia Ehn Salter, Gabriella Graspemo, Henry Gudmundson, Thomas Gunnarsson, Mats Gustafsson, David Göransson, Per M. Hagen, Marianne Hamnede, Lars Hedenäs, Ole Henriksen, Anders Jacobson, Lars-Åke Janzon, Jan Thomas Johansson, Per Ola Karis, Lennart Karlsson, Åke Karlsson, Eric Kjellin, Jens Klackenberg, Rolf Kokkonen, Torbjörn Kronestedt, Tina Kyrkander, Magnus Lidén, Pollyanna Lidmark, Gunnar Lundgren, Roger Lundin, Magnus Martinsson, Ieva Millers, Måns Myrén, Aimon Niklasson, Börje Norhager, Per Olevik, Per Magnusson, Torgny Roosvall, Olof Roth, Johan Rova, Chong Mi Storrönning, Åke Strid, Anja Thorsén, Tjerstin Thorsén, Patrik Waldmann, Arne Wennberg, Bengt Wernersson, Börje Wernersson, Jonas Örnborg samt fanerogambotaniska avdelningens fotoarkiv (NRM).

Citat:
Jöran Fries, Marina Kosjanov (för bokförlaget Wahlström och Widstrand), Harriet Martinsson. Citat ut moderna författares lyrik och prosa görs med tillstånd av upphovsrättsinnehavarna (Harry Martinson - Dnr 79-124/1997, Carl Fries - Dnr 79-128/1997, Erik Axel Karlfeldt - Dnr 79-131/1997, 79-276/1997).

Kartor:
Sven Koeltz (Koeltz Scientific Books). Kartorna över arternas utbredning på norra halvklotet (ur Hultén & Fries 1986) återges med tillstånd av copyrightinnehavaren Sven Koeltz (Dnr 70-79/1998).

IT:
Lennart Almkvist, Ulf Carlberg, Cary Karp, Sven O. Kullander samt Eva Stengård.

Övrigt:
Erik Emanuelsson, Ola Engelmark, Stig Fredriksson, Anders Gillner, Bert Gustafsson, Jan Thomas Johansson, Thomas Karlsson och Monika Myrdal.

© Naturhistoriska riksmuseet 2011

http://linnaeus.nrm.se/flora/omflora.html
Senaste uppdatering: 1 augusti 2017
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg