Bildgalleri

Bandtång - Zostera marina L.


Ur Riksmuseets samlingar:
Montins exemplar av
bandtång (arkets framsida)

Ur Riksmuseets samlingar:
Montins exemplar av
bandtång (arkets baksida)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/zostera/zoste/zostmar2.html
Senaste uppdatering: 2 juni 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg