Zostera L.

Bandtång

Beskrivning. Fleråriga, saltvattenlevande, nedsänkta örter med krypande jordstam. Blad kala, långsmala, bandformiga, i spetsen trubbiga eller urnupna. Blommor i korta tvåradiga ax inneslutna vid basen av bladlika hölsterblad. Blommor oansenliga, vattenpollinerade. Hylle saknas. Ståndare en, pollenkorn trådformiga, upp till två millimeter långa. Pistill en, med enrummigt fruktämne. Frukt nötliknande.
Kromosomtal: 2n=12.

Etymologi. Namnet Zostera kommer av grekiskans zoster (gördel) och syftar på blomställningen.

Släktet har elva arter, i Sverige förekommer de två arterna bandtång (Z. marina) och dvärgbandtång (Z. noltii).

Familj: Zosteraceae

Arter:
bandtång (Z. marina)
dvärgbandtång (Z. noltii)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/zostera/zoste/welcome.html
Senaste uppdatering: 13 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg