Hårsärv

Zannichellia palustris L.

Vetenskapliga synonym: Z. major Boenn., Z. palustris L. ssp. polycarpa auct. (var. major), Z. pedunculata Rchb., Z. pedicellata (Wahlenb. & Rosén) Fr., Z. palustris L. ssp. pedicellata (Wahlenb. & Rosén) Arcang. (var. pedicellata), Z. repens Boenn., Z. palustris L. ssp. repens (Boenn.) Schübl. & G. Martens, Z. palustris L. ssp. palustris auct., Z. polycarpa auct. (var. repens)
Svenska synonym: skaftsärv (var. pedicellata), storsärv, stor hårsärv (var. major), småsärv, liten hårsärv (var. repens)

Vasskrans Vandkrans Merihaura (var. repens), Otahaura (var. pedunculata), Isohaura (var. major) Hnotsörvi Horned Pondweed Teichfaden

Hårsärv Beskrivning. Hårsärv är en späd flerårig vattenväxt med tunna, krypande jordstammar. Bladen är trådsmala och sitter motsatta eller tre och tre i kransar på de tunna stjälkarna, bladslidorna är hinnartade. Blommorna är enkönade och saknar hylle, de sitter i par i bladvecken, hanblommorna består av endast en ståndare, honblommorna av fyra pistiller. Frukterna är små men har en karaktäristisk form, de är plattade och njurlika med ett långt spröt. Hårsärv är variabel och flera arter urskiljdes tidigare, men numera betraktas variationen utgöra tre varieteter. Varieteten småsärv (var. repens) har mycket smala blad och oskaftade, släta frukter med kort spröt. Skaftsärv (var. pedicellata) liknar föregående, men har skaftade frukter med knölig rygg. Storsärv (var. major) har bredare blad, oskaftade frukter med knölar på ryggen och långt spröt.
Hårsärv känns lättast igen på sina frukter som sitter i grupper om tre eller fyra i bladvecken. Vegetativa exemplar kan identifieras genom att den vita krypande jordstammen har en tydlig ledknut som sitter mitt mellan de gröna stjälkarna.

Hårsärv, frukter

Utbredning. Hårsärv är vanlig längs våra kuster. Den lever på grunda mjukbottnar i salt eller bräckt vatten, men varieteten repens kan även påträffas i sötvatten. Första fynduppgift publicerades på 1700-talet (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet palustris kommer av latinets palus (kärr) och betyder växande i kärr, vilket är missvisande då arten nästan uteslutande förekommer i salt eller bräckt vatten.

Familj: Zannichelliaceae
Släkte: Zannichellia

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/zannichellia/zanni/zannpal.html
Senaste uppdatering: 17 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg