Zannichellia L.

Hårsärvar

Beskrivning. Flerårig, späd, vattenlevande, kal ört. Jordstam tunn, krypande. Stjälk grenig. Blad trådsmala, motsatta eller tre tillsammans i krans, bladslidor hinnlika. Blommor enkönade, en hanlig och en honlig tillsammans i bladvecken, hylle saknas. Hanblommor med en ståndare, honblommor med fyra pistiller, vattenpollinerade. Frukt en stenfrukt med kvarsittande stift.
Kromosomtal: 2n=12, 36, 48.

Övrigt. Släktet liknar mest smalbladiga arter av natar (Potamogeton) eller natingar (Ruppia), men känns igen på de små näbbade frukterna.

Etymologi. Släktnamnet Zannichellia hedrar den italienske läkaren och botanisten Girolamo Zannichelli (1662-1729).

Släktet har mellan en och fem arter. I Sverige har två arter urskiljts, men numera anser man att vi endast har en variabel art, hårsärv (Z. palustris), som huvudsakligen lever i salt och bräckt vatten.

Familj: Zannichelliaceae

Art:
hårsärv (Z. palustris)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/zannichellia/zanni/welcome.html
Senaste uppdatering: 17 september 1997
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg