Enhjärtbladiga blomväxter

(Svenska familjenamn i bokstavsordning)

Enhjärtbladiga blomväxter (monokotyledoner) omfattar olika liljeartade växter och sådana som har mer eller mindre gräslikt utseende, flera av familjerna är vattenlevande. De enhjärtbladiga blomväxterna kännetecknas bland annat av tretaliga blommor, parallellnerviga blad, avsaknad av huvudrot, stjälkar och stammar utan sekundär tjocklekstillväxt, samt groddplantor med ett hjärtblad. Enhjärtbladiga blomväxter har utvecklats från numera utdöda representanter av tvåhjärtbladiga blomväxter.

Kärlkryptogamer - Barrväxter - Tvåhjärtbladiga blomväxter

Alismataceae - svaltingväxter
Alliaceae - lökväxter
Amaryllidaceae - amaryllisväxter
Anthericaceae - sandliljeväxter
Araceae - kallaväxter
Asparagaceae - sparrisväxter
Butomaceae - blomvassväxter
Colchicaceae - tidlöseväxter
Convallariaceae - konvaljväxter
Cyperaceae - halvgräs
Hemerocallidaceae - dagliljeväxter
Hyacinthaceae - hyacintväxter
Hydrocharitaceae - dybladsväxter
Iridaceae - irisväxter
Juncaceae - tågväxter

Juncaginaceae - sältingväxter
Lemnaceae - andmatsväxter
Liliaceae - liljeväxter
Najadaceae - najasväxter
Nartheciaceae - myrliljeväxter
Orchidaceae - orkidéer
Poaceae - gräs
Potamogetonaceae - nateväxter
Ruppiaceae - natingväxter
Scheuchzeriaceae - kallgräsväxter
Sparganiaceae - igelknoppsväxter
Trilliaceae - trebladsväxter
Typhaceae - kaveldunsväxter
Zannichelliaceae - hårsärvsväxter
Zosteraceae - bandtångsväxter

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/monolat.html
Senaste uppdatering: 2 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg