Bildgalleri

Bredkaveldun - Typha latifolia L.


Bredkaveldun

Bredkaveldun

Vinterståndare

Fröspridning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/typha/typha/typhlat2.html
Senaste uppdatering: 16 november 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg