Bredkaveldun

Typha latifolia L.

Svenska synonym: bredbladigt kaveldun, kaveldun

Brei dunkjevle Bredbladet Dunhammer Leveäosmankäämi Bulrush Breitblättriger Rohrkolben

Bredkaveldun Beskrivning. Bredkaveldun är en högväxt vattenväxt med de för kaveldunen (Typha) typiska kolvlika axen. Bladen är platta, oftast grågröna, två centimeter breda och kan bli ända upp till tre meter långa. Honblommorna sitter samlade i det nedre tjocka axet (kolven), medan hanblommorna sitter samlade i det övre tunnare axet. Honaxet är som moget svartbrunt och ungefär tre centimeter brett. Hanaxet är oskaftat, det vill säga att det sitter i direkt anslutning till honaxet. Pollenkornen är förenade i tetrader.
Bredkaveldun är lik smalkaveldun (T. angustifolia), men den senare är spädare och har smalare blad, tunnare rödbrunt honax och ett tydligt mellanrum mellan hanax och honax. Hybrider mellan de båda arterna förekommer.

Bredkaveldun

Utbredning. Bredkaveldun är ganska vanlig från Skåne till Uppland men förekommer sällsynt även längre norrut. Den återfinns i såväl sötvatten som bräckvatten och kan växa på upp till två meters djup. Oftast hittar man den i näringsrika sjöar eller åar och diken. Första fynduppgift publicerades av Celsius år 1732 (Nordstedt 1920).

Bredkaveldun

Användning. Bredkaveldunets blad användes förr bland annat för att fläta mattor eller täta tunnor, se också släktet kaveldun (Typha).

Etymologi. Artnamnet latifolia betyder bredbladig och kommer av latinets latus (bred) och folium (blad).

Familj: Typhaceae
Släkte: Typha

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/typha/typha/typhlat.html
Senaste uppdatering: 12 januari 2015
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg