Smalkaveldun

Typha angustifolia L.

Svenska synonym: smalbladigt kaveldun

Smalt dunkjevle Smalbladet Dunhammer Kapeaosmankäämi Lesser Bulrush Schmalblättriger Rohrkolben

Smalkaveldun Beskrivning. Smalkaveldun är högväxt och har sina honblommor samlade i den för kaveldunen (Typha) typiska 'kolven' eller 'cigarren'. Bladen kan bli flera meter långa, men är högst en centimeter breda, de är rent gröna och har välvd undersida. Honaxen (kolvarna) är vid mognaden rödbruna och en dryg centimeter breda. Hanaxet sitter en bit ovanför honaxet och ser därför ut som det sitter på ett skaft. Pollenkornen är fria.
Smalkaveldun är lik bredkaveldun (T. latifolia), men den senare har bredare blad, grövre svartbruna honax och oskaftade hanax. De båda arterna kan också korsa sig om de växer tillsammans.

Smalkaveldun Utbredning. Smalkaveldun är ganska vanlig från Skåne till Gästrikland, längre norrut är den sällsynt och den saknas helt i flera landskap. Första fynduppgift är från Malmö och publicerades år 1751 (Nordstedt 1920).

Smalkaveldun Användning. Smalkaveldunets blad användes bland annat som band till sädeskärvar. Fler användningsområden finns beskrivet under släktet kaveldun (Typha).

Etymologi. Artnamnet angustifolia betyder smalbladig och kommer av latinets angustus (smal) och folium (blad).

Familj: Typhaceae
Släkte: Typha

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/typha/typha/typhang.html
Senaste uppdatering: 22 februari 2010
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg