Bestämningsnyckel

Typha L. - Kaveldun

1. Blad omkring två centimeter breda. Honax som moget svartbrunt, omkring tre centimeter brett. Hanax oskaftat.
---bredkaveldun (T. latifolia)
1. Blad högst en centimeter breda. Honax som moget rödbrunt, drygt en centimeter brett. Hanax skaftat.
---smalkaveldun (T. angustifolia)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/typha/typha/nyckel.html
Senaste uppdatering: 21 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg