Paris L.

Ormbär

Beskrivning. Fleråriga, kala örter med krypande jordstam. Stjälk upprätt, två till tre decimeter hög, ogrenad. Blad fyra, kranställda, ovala. Blomma ensam i stjälkens topp. Kalkblad smala, gröna, i två fyrtaliga kransar. Ståndare oftast åtta. Stift vanligen fyra. Frukt ett blåsvart, blådaggigt bär.
Kromosomtal: 2n=20.

Etymologi. Släktnamnet Paris kommer eventuellt av latinets par (lika) eller av prins Paris från Troja (Odhner 1963).

Släktet har fem arter, i Sverige förekommer bara arten ormbär (P. quadrifolia).

Familj: Trilliaceae

Art:
ormbär (P. quadrifolia)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/trillia/paris/welcome.html
Senaste uppdatering: 26 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg