Ormbär

Paris quadrifolia L.

Svenska synonym: parört, soögon, trollbär

Firblad Firblad Sudenmarja Ferlaufasmári Herb-Paris Einbeere

Ormbär

Beskrivning. Ormbär är en flerårig kal ört med krypande jordstam. Stjälken blir två till tre decimeter hög och har fyra brett ovala bladen som sitter i en krans mitt på stjälken. Ormbär blommar i maj-juni med en grönaktig blomma som sitter ensam i toppen av stjälken. Blomman har åtta gröna lansettlika kalkblad som sitter två kransar, åtta gulgröna ståndare och ett mörk purpurrött fruktämne med fyra smala mörka märken. Frukten är ett runt, svartblått och blådaggigt bär.
Ormbär Ormbär är lätt att känna igen på de vanligen fyra brett ovala bladen som sitter i en krans mitt på stjälken och den kan knappast förväxlas med någon annan art. Bäret, som är giftigt, har dock en viss likhet med bären hos blåbär (Vaccinium myrtillus) och kan därför av misstag plockas av barn.

Utbredning. Ormbär är ganska vanlig på fuktig, skuggig, mullrik mark i hela landet. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Ormbär

Användning. Ormbär användes i äldre tid mot ögonsjukdomar.

Etymologi. Artnamnet quadrifolia betyder med fyra blad och kommer av latinets quattor (fyra) och folium (blad). Trollbär, parört, soögon är äldre svenska namn på arten.

Familj: Trilliaceae
Släkte: Paris

Norden
Norra halvklotet
Giftig
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Här står en samling ormbär; med sina fyra allvarliga blad, som har tycke av svävande vingar, finns det i denna ört något av mörk ärkeängel. Det svarta bäret eller ögat i mitten är infattat som en beckpärla. Ser man närmare på bäret liknar det en hornmina."

Ur I Gröna riken av Harry Martinson (Svärmare och harkrank, 1937)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/trillia/paris/pariqua.html
Senaste uppdatering: 30 mars 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg